331-999-0071

Zpravodajské řemeslo a kognitivní válka

Co nabízí Treadstone 71 zpravodajským organizacím?

Treadstone 71 se specializuje na kybernetické zpravodajské služby, vývoj strategických programů a školení. Naše nabídka je komplexní a je přínosem pro vojenské zpravodajství a vládní agentury různými způsoby:

Odbornost v oblasti kybernetické inteligence

 1. Advanced OSINT Collection: Treadstone 71 vyniká ve shromažďování informací z open source zdrojů z povrchového webu a darknetu. Advanced OSINT Collection je zvláště výhodný pro agentury, které chtějí shromažďovat neutajované, ale citlivé informace o protivníkech.
 2. Cílená analýza: Nabízejí podrobné, vysoce kvalitní analytické zprávy, které jsou neocenitelné pro rozhodování na základě dat ve vládním prostředí.
 3. Připisování hrozeb: Schopnosti Treadstone 71 se rozšiřují na identifikaci a přiřazování kybernetických hrozeb a poskytují konkurenční výhodu agenturám, které čelí státním i nestátním subjektům.

Podpora na taktické a strategické úrovni

 1. Akční zpravodajství: Poskytování využitelných zpravodajských informací umožňuje vojenským a vládním orgánům pracovat spíše proaktivně než reaktivně, čímž šetří zdroje a zvyšuje efektivitu.
 2. Vícestreamová integrace dat: Treadstone 71 je zběhlý v integraci dat z různých datových proudů, díky čemuž jsou zpravodajské informace komplexní a robustní, klíčové pro vojenské operace a národní bezpečnost.
 3. Zapojení zainteresovaných stran: Naše služby zahrnují spolupráci s interními a externími zainteresovanými stranami, jako je vymáhání práva a posilování zpravodajského rámce.

Budování dovedností a kapacit

 1. Tréninkové moduly: Školením v oblasti životního cyklu kybernetického zpravodajství, online cílení a dalších relevantních oblastí Treadstone 71 zvyšuje dovednosti stávajícího vládního personálu.
 2. Strategické plánování: 71 let zkušeností společnosti Treadstone v oblasti strategického plánování zpravodajských služeb a vývoje programů pomáhá agenturám budovat nebo přepracovávat zpravodajské operace od základů.
 3. Dopad správy a politiky: Agentury se učí osvědčené postupy pro správu dat, která je stále důležitější vzhledem k velkým datovým sadám, které vojenské a vládní organizace často spravují.

Zmírnění rizika

 1. Časově citlivé operace: Zaměření na poskytování včasných informací snižuje okno zranitelnosti, což je zvláště důležité pro operace národní bezpečnosti.
 2. Efektivita nákladů: Používání služeb Treadstone 71 vede k efektivnějším operacím a potenciálně ušetří miliony, které by jinak byly vynaloženy na zmírnění kybernetických hrozeb a útoků.

Adaptabilita a odolnost vůči budoucnosti

 1. Inovace: Zaměřují se na rozvoj inovativních dovedností a schopností, které pomohou vojenským a vládním agenturám udržet si náskok před protivníky v rychle se vyvíjejícím kybernetickém prostředí.
 2. Odhadovaná analýza: Přechod z reaktivního na prognostický postoj dává agenturám výhodu, kterou potřebují k předcházení potenciálním hrozbám.
 3. Tradiční inteligenční fúze: Přijímají tradiční zpravodajské obchodování a přizpůsobují je internetu, díky čemuž jsou naše metodiky holističtější.

Služby Treadstone 71 jsou komplexním řešením pro vojenské a vládní agentury, které chtějí posílit schopnosti klientů v oblasti kybernetického zpravodajství, posílit zapojení zainteresovaných stran a zefektivnit provozní efektivitu.

Doména kognitivní války

Kognitivní válka ovlivňuje myšlenkové procesy, emoce a rozhodovací schopnosti protivníků. Jde o vyvíjející se obor, který integruje psychologické operace, kybernetické schopnosti a další formy informační války. Zde je důvod, proč jsou služby Treadstone 71 v této oblasti daleko za nabídkou jiných trhů:

Multidisciplinární přístup

 1. Holistická integrace: Na rozdíl od společností specializujících se výhradně na kybernetické schopnosti nebo psychologické operace, služby kognitivní války Treadstone 71 integrují kybernetickou inteligenci, psychologické strategie a operace vlivu. Tento multidisciplinární přístup zajišťuje soudržnější a účinnější strategii.
 2. Spojení tradičních a kybernetických technik: Spojením tradičních metodologií inteligence s moderními kybernetickými nástroji poskytují celospektrální řešení, které na jiných nabídkách trhu často chybí.

Hloubka odbornosti

 1. Doménoví specialisté: Vzhledem k naší specializaci na kognitivní válku, včetně dezinformačních kampaní a mediální manipulace, nabízí Treadstone 71 odborné znalosti, které u jiných poskytovatelů běžně nenajdete.
 2. Špičkový trénink: Treadstone 71 tréninkové programy jsou robustní a pokrývají návody, etické důsledky a psychologické principy, které jsou základem strategií kognitivní války.

Přizpůsobení a škálovatelnost

 1. Adaptivní řešení: Služby Treadstone 71 nejsou univerzální, ale jsou přizpůsobeny specifickým potřebám klienta a operačnímu rozsahu, což je užitečné zejména pro vojenské a zpravodajské operace s různými odstíny.
 2. Flexibilita zdrojů: Schopnost škálovat řešení z nich dělá vhodné partnery pro rozsáhlé vládní operace a menší, agilnější úkoly.

Rychlost a odezva

 1. Rychlé budování schopností: Zaměření na rychlé budování efektivních a efektivních zpravodajských schopností poskytuje agenturám tolik potřebnou výhodu v rychlé doméně kognitivní války.
 2. Časově kritické operace: V doméně, kde je rozhodující inteligence v reálném čase a rychlé rozhodování, je odlišuje důraz na včasné dodání.

Důvěryhodnost a spolupráce

 1. Zapojení zainteresovaných stran: Strategie Treadstone 71 často zahrnuje úzkou spolupráci s interními a externími zainteresovanými stranami, včetně donucovacích orgánů a dalších orgánů, aby byl zajištěn komplexní přístup.
 2. Akční inteligence: Naše výstupy nejsou pouze akademické, ale jsou navrženy tak, aby byly použitelné a zvýšily důvěryhodnost a užitečnost klienta.

Zaměřené na budoucnost

 1. Inovativní techniky: Odhodlání Treadstone 71 k inovacím zajišťuje, že klienti mají v rychle se vyvíjejícím oboru vždy náskok před protivníky.
 2. Analýza předpovědí: Naše schopnosti sahají za hranice současných operací k odhadovací analýze a připravují organizace na budoucí hrozby.

Treadstone 71 se odlišuje jako lídr na trhu v této složité a vysoce specializované oblasti tím, že nabízí komplexní, adaptabilní a na budoucnost orientovanou sadu služeb v kognitivní válce.

Kontaktujte Treastone 71

Kontaktujte Treadstone 71 ještě dnes. Zjistěte více o našich nabídkách cílené analýzy protivníka, školení kognitivní války a zpravodajské činnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes!