331-999-0071

Certifikační kurz Cyber ​​CounterIntelligence Tradecraft s umělou inteligencí

Certifikovaný analytik kontrarozvědky

Cyber ​​CounterIntelligence Tradecraft kurz s umělou inteligencí

Přihlaste se do kurzu

Formát: Osobně
Doba trvání: 5 dny
CPE: 40
Délka: 4.5 dne (možnost online k dispozici)

Přehled kurzu:

Ponořte se do vícerozměrného světa kybernetické kontrarozvědky s naším komplexním 5denním kurzem. Tento program vybavuje studenty základními koncepty a procesy se zaměřením na mise, obranné a útočné strategie a kontrašpionáž. Zkoumáme evoluci tradičního řemesla do kybernetické domény a nabízíme inovativní přístupy, jak jsme nedávno ukázali online, abychom řídili výsledky.

Prozkoumejte špičku kybernetické kontrarozvědky s Treadstone 71

Sbírejte, analyzujte a vytvářejte znalosti při zkoumání kybernetické války, ovlivňování operací a kontrarozvědky pomocí našeho komplexního kurzu. Náš školicí program zahrnuje, ale není omezen na:

Kurz zahrnuje AI prostřednictvím školení vylepšujících kybernetický HUMINT se shromažďováním, analýzou, dezinformacemi, operacemi vlivu a metodami a modely kontrarozvědky generovanými AI.

Kontrarozvědka napuštěná umělou inteligencí

Integrace umělé inteligence do školení kybernetické inteligence: Změna hry

Rozšířená adaptace kurikula:

Umělá inteligence využívá rozsáhlá vzdělávací data k přizpůsobení školicích modulů podle potřeb studenta. Ať už se zaměřuje na kybernetickou válku, dezinformační taktiky nebo open source inteligenci, umělá inteligence dynamicky upravuje obsah kurzu, což umožňuje efektivnější učení.

Simulace a scénáře v reálném čase:

Představte si tréninkové scénáře, které se vyvíjejí v reálném čase na základě světových událostí. Algoritmy umělé inteligence by mohly v reálném čase simulovat vlivové operace, kybernetické útoky nebo dezinformační kampaně a studentům tak nabídnout praktické zkušenosti se zmírňováním a pochopením současných hrozeb.

Analytické nástroje poháněné umělou inteligencí:

Od hlubokých padělků po dezinformace – témata kurzu zahrnují komplexní analýzu dat. Umělá inteligence pomáhá tento proces urychlit tím, že automaticky detekuje vzory a anomálie v rozsáhlých souborech dat. Analýza umělé inteligence šetří čas a umožňuje studentům soustředit se více na strategii a interpretaci, než aby se zanášeli daty.

Dynamická analýza sociálních médií:

Pochopení dynamiky sociálních médií je v dnešním kybernetickém prostředí zásadní. Umělá inteligence poskytuje analýzu sentimentu v reálném čase a predikci trendů na sociálních platformách, což je funkce zásadní pro pochopení „šedé zóny“ operací, destabilizační taktiky a kontrarozvědky.

Kognitivní válka a psychologická analýza:

Kurz s využitím umělé inteligence zahrnuje modul, který aplikuje strojové učení na sociální psychologii a teorie osobnosti, což umožňuje pokročilejší pochopení a simulace toho, jak kognitivní válka a propaganda ovlivňují různé typy osobností.

Ověřování faktů a analýza dezinformací:

Umělá inteligence dokáže automaticky prosévat zpravodajské zdroje, odhalovat hluboké padělky a označovat dezinformace, učit studenty rychle identifikovat manipulační taktiky a je neocenitelným nástrojem ve školicích modulech zaměřených na manipulaci s médii, fake news a echo komory.

Společné učení a skupinová diskuse:

Algoritmy umělé inteligence umožňují poutavější a produktivnější skupinové diskuse tím, že navrhují výzkumná témata, nabízejí podněty k debatě založené na analýze globálních kybernetických událostí v reálném čase a shrnují klíčové poznatky z diskusí.

Zvýšená provozní bezpečnost (OPSEC):

Algoritmy strojového učení simulují různé kybernetické hrozby pro OPSEC a nabízejí praktickejší přístup k učení, jak chránit zpravodajské procesy v prostředí ovládaném kybernetickými systémy.

Průběžné hodnocení a zpětná vazba:

Pokročilá analytika umělé inteligence průběžně hodnotí výkon studentů, nabízí zpětnou vazbu v reálném čase a podle toho upravuje obtížnost a zaměření modulů. Používání umělé inteligence k hodnocení a zpětné vazbě zajišťuje, aby studenti během kurzu maximalizovali svůj učební potenciál.

Integrace technologií umělé inteligence do kybernetické války a ovlivňování operací umožňuje realistické simulace, kde studenti trénují proti vysoce sofistikovaným hrozbám. Toto zkušenostní učení je dále obohaceno zkoumáním amerických a ruských přístupů ke kybernetické válce a využitím analytických nástrojů řízených umělou inteligencí k porovnání taktiky. Toto vzájemné srovnání se vztahuje také na hybridní/asymetrické válčení a šedou zónu operací, kde umělá inteligence pomáhá identifikovat a předvídat vznikající taktiky, čímž zvyšuje povědomí o situaci.

Když se zabýváme destabilizací, podvracením, politickou přitažlivostí a univerzálními hodnotami, umělá inteligence pomáhá při zkoumání sociálních médií, zda nevykazují známky destabilizujících kampaní, a zapadá do strategií a nástrojů kontrarozvědky, kde se automatizace sledování a analýzy operací stává neocenitelným přínosem. Tato efektivita hraje klíčovou roli v Mission-Based Counterintel a Counter Collection, což umožňuje stanovení priorit misí na základě úrovní hrozeb vyhodnocených AI. Simulace založené na umělé inteligenci při řešení taktiky popírání a klamání poskytují studentům robustní tréninková hřiště, aby si zdokonalili své dovednosti v odhalování a potírání podvodných opatření.

V doméně Open-Source Intelligence, Tools, & Techniques je umělá inteligence ústředním bodem pro web scraping a analýzu sentimentu. Shromážděná data se přivádějí do sociálních médií a cíleného využívání, kde umělá inteligence analyzuje vzorce a trendy, aby identifikovala potenciální oblasti vlivu a manipulace. Tyto oblasti jsou klíčové v Cyber ​​Target Acquisition, Validation & Exploitation, kde umělá inteligence nejen automatizuje ověřování cílů, ale také vytváří falešné ověření jako klamavé opatření. Pokročilá analytika umělé inteligence také informuje o metodách výzkumu sociálních médií, což usnadňuje efektivnější a prediktivní výzkum.

Umělá inteligence se zaměřením na taktiku a záměr kampaně, motivaci a cíle automaticky klasifikuje a analyzuje nuance různých kybernetických kampaní. Tato technologie je stejně zdatná v identifikaci dezinformací a manipulace s médii, skenování napříč platformami za účelem odhalování falešného nebo zmanipulovaného obsahu, rozšiřuje se na Deep Fakes, Weaponized News a Propaganda, kde se AI používá k identifikaci a analýze. Nástroje umělé inteligence také nabízejí pohled na dopad dezinformací, polarizace a stranických médií, včetně vývoje kontrarozvědky a dezinformačních modelů ke zmírnění nepříznivých účinků.

Algoritmy umělé inteligence se posouvají do psychologické dimenze s Vnímání jako klam, informace vs. propaganda a probírají obsah, aby rozlišovaly mezi fakty a propagandou. Modely umělé inteligence simulují scénáře psychologické a kognitivní války v reálném světě a doplňují studie sociální psychologie a teorie osobnosti Big 5 tím, že předpovídají, jak mohou různé typy osobností reagovat na různé taktiky. Automatizační funkce umělé inteligence je zásadní při vytváření person, manipulačních funkcích a hrozbách, umožňuje efektivní vytváření digitálních person a identifikaci hrozeb.

Pokud jde o technickou stránku Principů kognitivní války, Plánování a metody klamání, simulace umělé inteligence školí studenty v pokročilé taktice, detekci a protiopatřeních. Dohlížecí platformy řízené umělou inteligencí vynikají v identifikaci kmenových a sociálních vzorců chování, pomáhají jak při sledování, analýze a tribalismu, tak při zaměřování protivníka, tajném shromažďování a hlášení analýzy CI. Tato rozsáhlá analýza dat také podporuje studium tribalismu, kultismu a sociálně-kulturního povědomí. Díky technikám manipulace a ověřování faktů AI urychluje identifikaci nepravdivých nebo zmanipulovaných informací, což je základní nástroj pro boj proti sociálnímu inženýrství, propagandě, klamům a předsudkům.

Pokud jde o padělky a ověřování faktů, matici dezinformací a pseudovědu, umělá inteligence kategorizuje a vyhodnocuje důvěryhodnost zdrojů v reálném čase a poskytuje robustní rámec pro identifikaci vnitřních hrozeb a kybernetických mediálních strategií na základě analýzy chování. Umělá inteligence automaticky optimalizuje konfigurace provozního zabezpečení, aby byla zajištěna bezpečná vyšetřování, plán podpory a internetový OPSEC. Ve vzdělávacích modulech pro falešné zprávy, ozvěny a kybernetické milice AI modeluje šíření a dopad dezinformací. Technologie také obohacuje komponentu Intelligence & Critical Thinking pomocí případových studií řízených umělou inteligencí a pomůcek ve všech fázích Intelligence Cycle, včetně Critical & Out-of-the-box Thinking. A konečně, nástroje AI chrání zpravodajské procesy v kybernetickém prostředí, pomáhají při vývoji inteligence a osobnosti s otevřeným zdrojem, optimalizují provozní kyberbezpečnost, obranu a pasivní sběr dat a vyhodnocují efektivitu různých kybernetických osobností.

Začlenění umělé inteligence do těchto různých aspektů poskytuje komplexní, moderní a praktické vzdělání v oblasti kybernetické kontrarozvědky a vyzbrojuje studenty praktickými dovednostmi, které potřebují v rychle se vyvíjejícím prostředí.

S rostoucím významem kybernetické inteligence pro národy a podniky si studenti rozšíří schopnosti kritického myšlení a prozkoumají, jak chránit cykly inteligence v prostředí ovládaném kybernetickými systémy. Kurz podporuje individuální výzkum, skupinovou diskusi a nezávislé myšlení k prozkoumání světa kybernetické kontrarozvědky.

Treadstone 71 podle potřeby zachovává důvěrnost a oddělení od klientů, přičemž zachovává integritu metod a procesů. Přidejte se k nám a vybavte se postřehy a nástroji pro navigaci ve stále se vyvíjejícím světě kybernetické inteligence.

Kontaktujte Treastone 71

Kontaktujte Treadstone 71 ještě dnes. Zjistěte více o našich nabídkách cílené analýzy protivníka, školení kognitivní války a zpravodajské činnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes!