331-999-0071

Podmínky použití internetových stránek a podmínky použití

1. Podmínky

Vstupem na tuto webovou stránku souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání webu, všemi platnými zákony a předpisy, a souhlasíte s tím, že jste odpovědní za dodržování veškerých platných místních zákonů. Pokud s některou z těchto podmínek nesouhlasíte, je vám zakázáno používat tuto stránku nebo k ní přistupovat. Materiály obsažené na této webové stránce jsou chráněny příslušným autorským zákonem a zákonem o ochranných známkách.

2. Použijte licenci

 1. Je uděleno povolení k dočasnému stažení jedné kopie materiálů (informací nebo softwaru) z webových stránek Treadstone 71 LLC pouze pro osobní, nekomerční přechodné prohlížení. Jedná se o udělení licence, nikoli o převod vlastnického práva, a na základě této licence nesmíte:
  1. upravovat nebo kopírovat materiály;
  2. použití materiálů pro jakékoli komerční účely nebo pro jakýkoliv veřejný displej (komerční či nekomerční);
  3. pokoušet se dekompilovat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software obsažený na webových stránkách Treadstone 71 LLC;
  4. odstraňte autorská práva nebo jiná vlastnická zápisy od materiálů, nebo
  5. převést materiály na jinou osobu nebo „zrcadlit“ materiály na jakémkoli jiném serveru.
 2. Tato licence bude automaticky ukončena, pokud porušíte některá z těchto omezení, a společnost Treadstone 71 LLC ji může kdykoli ukončit. Po ukončení prohlížení těchto materiálů nebo po ukončení této licence musíte zničit veškeré stažené materiály, které máte, ať už v elektronickém nebo tištěném formátu.

3. dementi

 1. Materiály na webových stránkách Treadstone 71 LLC jsou poskytovány „tak, jak jsou“. Treadstone 71 LLC neposkytuje žádné záruky, vyjádřené nebo předpokládané, a tímto odmítá a neguje všechny ostatní záruky, včetně, bez omezení, předpokládaných záruk nebo podmínek prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel nebo neporušení duševního vlastnictví nebo jiného porušení práv. Společnost Treadstone 71 LLC dále nezaručuje ani nečiní žádná prohlášení týkající se přesnosti, pravděpodobných výsledků nebo spolehlivosti použití materiálů na svých internetových stránkách nebo jinak souvisejících s takovými materiály nebo na jakýchkoli stránkách propojených s touto stránkou.

4. Omezení

Společnost Treadstone 71 LLC ani její dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné škody (včetně, ale bez omezení, škod za ztrátu dat nebo zisku nebo v důsledku přerušení podnikání) vyplývající z použití nebo nemožnosti použít materiály na Treadstone 71 Internetové stránky LLC, i když společnost Treadstone 71 LLC nebo autorizovaný zástupce společnosti Treadstone 71 LLC byli informováni ústně nebo písemně o možnosti takového poškození. Protože některé jurisdikce neumožňují omezení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za následné nebo náhodné škody, nemusí se vás tato omezení vztahovat.

5. Revize a Errata

Materiály objevující se na webových stránkách Treadstone 71 LLC mohou obsahovat technické, typografické nebo fotografické chyby. Společnost Treadstone 71 LLC nezaručuje, že jakýkoli z materiálů na jejích webových stránkách je přesný, úplný nebo aktuální. Společnost Treadstone 71 LLC může kdykoli bez upozornění provádět změny v materiálech obsažených na svých webových stránkách. Společnost Treadstone 71 LLC se však nezavazuje materiály aktualizovat.

6. odkazy

Společnost Treadstone 71 LLC nezkontrolovala všechny stránky propojené s jejími internetovými stránkami a nenese odpovědnost za obsah žádné takové stránky, na kterou je odkazováno. Zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená, že Treadstone 71 LLC podporuje stránky. Použití jakékoli takto propojené webové stránky je na vlastní riziko uživatele.

7. Podmínky použití stránek Modifikace

Společnost Treadstone 71 LLC může tyto podmínky použití pro své webové stránky kdykoli bez upozornění upravit. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že budete vázáni v té době aktuální verzí těchto Podmínek používání.

8. Rozhodné právo

Jakýkoli nárok týkající se webových stránek Treadstone 71 LLC se bude řídit zákony státu Massachusetts bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů.

Všeobecné podmínky se vztahují na používání webové stránky.

Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abyste pochopili, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme, zveřejňujeme a využíváme osobní údaje. Níže jsou uvedeny naše zásady ochrany osobních údajů.

 • Před nebo v době shromažďování osobních údajů, budeme zjistit účel, pro který jsou údaje shromažďovány.
 • Osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně s cílem naplnit námi stanovené účely a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotyčné osoby nebo podle zákona.
 • Budeme jen uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro plnění těchto účely.
 • Budeme shromažďovat osobní údaje, zákonnými a spravedlivé prostředky a tam, kde je to vhodné, s vědomím nebo souhlasem dotyčné osoby.
 • Osobní údaje by měly být relevantní pro účely, pro které má být použit, a to v rozsahu nezbytném pro tyto účely by měly být přesné, úplné a up-to-data.
 • Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, vyzrazení, kopírování, použití nebo úpravám.
 • Uděláme snadno dostupné zákazníkům informace o našich politik a postupů souvisejících se správou osobních údajů.

Zavázali jsme se k vedení našeho podnikání v souladu s těmito principy, aby se zajistilo, že důvěrnost osobních údajů je chránit a udržovat.

Kontaktujte Treastone 71

Kontaktujte Treadstone 71 ještě dnes. Zjistěte více o našich nabídkách cílené analýzy protivníka, školení kognitivní války a zpravodajské činnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes!