331-999-0071

 • Domů
 • Osobně
 • Analytik kybernetické kontrarozvědky s certifikací AI – 19.–23. srpna Washington, DC Dulles
Zvláštní nabídka
Analytik kybernetické kontrarozvědky s certifikací AI – 19.–23. srpna Washington, DC DullesAnalytik kybernetické kontrarozvědky s certifikací AI – 19.–23. srpna Washington, DC Dulles

Analytik kybernetické kontrarozvědky s certifikací AI – 19.–23. srpna Washington, DC Dulles

Cyber ​​CounterIntelligence Tradecraft Washington, DC Dulles, 19.–23. srpna

$4,199.00

Minimální počet studentů je 8. Tento kurz představuje studentům základní koncepty a procesy v oboru kybernetické kontrarozvědky se zaměřením na kybernetické kontrarozvědky, obranné a útočné kontrarozvědky a kontrašpionáž aplikované na tradiční řemeslo a jejich vývoj do kybernetické domény. Kurz zahrnuje výrazně odlišný přístup k kontrarozvědce využívající modely používané online při dezinformacích, ovlivňování a dezinformacích.


Prozkoumejte špičku kybernetické kontrarozvědky s Treadstone 71

Buy two, get one free, or 10% off your enrollment. Dig into modern cyber warfare, influence operations, and counterintelligence with our comprehensive course. Our training program includes:

Course Overview (Customization is an option)

Our training program combines human expertise and AI-driven methods, enhancing traditional cyber HUMINT with AI-generated collection, analysis, disinformation, influence operations, and counterintelligence methods and models.

Moduly kurzů

1. Enhanced Cyber Warfare Strategies

Participants learn advanced cyber warfare techniques. This module covers:

 • Mastering cyber operations.
 • Dynamic content adjustment based on educational data. 

2. Real-Time Cyber Attack Simulations

 • Engage in hands-on experience with AI-simulated cyber-attacks, influence operations, and disinformation campaigns. Scenarios reflecting current events develop practical mitigation skills.

3. AI-Powered Data Analysis Tools

 • Learn to combine human and machine generated rapid analysis of complex datasets, identifying patterns, and anomalies. This module automates data analysis for strategic decision-making in cybersecurity operations.

4. Dynamic Social Media and Cognitive Warfare Analysis

 • Use passive data collection and AI for real-time sentiment analysis and trend prediction on social media. Understand destabilization tactics and counterintelligence strategies, including the psychological impacts of cognitive warfare.

5. Counterintelligence and Disinformation Strategies

 • Apply standard counterintelligence techniques combined with AI to detect disinformation, deep fakes, and manipulation tactics. Develop skills in fact-checking and identifying media manipulation through automated tools.

6. Enhanced Operational Security (OPSEC)

 • Simulate cyber threats to operational security, providing a practical approach to protecting intelligence processes in a cyber environment.

7. Continuous Assessment and Feedback

 • Implement advanced analytics for real-time student performance assessment, ensuring personalized learning progression and maximizing educational outcomes.

8. Comparative Analysis of Global Cyber Warfare Tactics

 • Examine adversary approaches to cyber warfare. Use standard methods and AI-driven tools for a cross-comparison of tactics, including hybrid/asymmetric warfare and gray zone operations.

9. Mission-Based Counterintelligence

 • Use standard TTPs for counterintelligence combined with AI to prioritize counterintelligence missions based on evaluated threat levels. Focus on the automation of tracking and analysis for efficient operational planning.

10. Open-Source Intelligence (OSINT) Techniques

 • Explore AI capabilities in web scraping and sentiment analysis to feed into social media and target exploitation, including cyber target acquisition and validation.

11. Psychological Operations and Persona Development

 • Simulate psychological and cognitive warfare scenarios, forecasting responses based on social psychology theories, using persona creation and manipulation feature analysis.

12. Cyber Defense and Passive Data Collection

 • Address AI's role in optimizing operational cybersecurity, defense strategies, and passive data collection techniques. Students learn to evaluate the effectiveness of various cyber personas and protect intelligence processes.

Using Generative AI for Cyber Counterintelligence Analysis

Cíle modulu:

 • Understand the application in cyber counterintelligence.
 • Develop techniques in identifying and countering cyber threats, disinformation, and espionage.
 • Learn to integrate AI with cyber counterintelligence tools and methodologies for enhanced analysis and operational security.

Komponenty modulu:

 • Introduction to AI-Infused Cyber Counterintelligence
 • Configuring Generative AI for Counterintelligence Tasks
 • Disinformation Detection and Analysis
 • Enhancing Cyber HUMINT Operations
 • Operační bezpečnost (OPSEC) a modelování hrozeb
 • Analýza sociálních médií a kognitivní válka
 • Counterintelligence Campaign Planning
 • Nástroje a techniky kontrarozvědky poháněné umělou inteligencí
 • Simulace v reálném čase a školení na základě scénářů

Vyvinuté dovednosti:

 • Proficiency in using Generative AI for cyber counterintelligence analysis.
 • Schopnost provádět analýzu dezinformací a identifikaci kybernetických hrozeb s pomocí AI.
 • Expertise in integrating AI with counterintelligence operations for enhanced decision-making.

By focusing on the integration of AI into cyber counterintelligence operations, professionals become adept at counteracting sophisticated cyber threats. This module ensures they remain at the forefront of technological advancements in cybersecurity and intelligence.

Výhody kurzu:

 • Proficient use of recognized language across the intelligence community.
 • Clear understanding of intelligence capabilities and limitations.
 • Mastery of multiple analytic tools, methods, and techniques.
 • Expertise in AI-assisted analysis techniques such as automated data scraping, sentiment analysis, and predictive modeling.
 • Ability to evaluate and synthesize data effectively.
 • Skills in applying AI and human analysis for data evaluation and pattern recognition.
 • Competence in recognizing and mitigating cognitive biases.
 • Effective use of AI-powered tools for identifying cyber threats.

Treadstone 71 podle potřeby zachovává důvěrnost a oddělení od klientů, přičemž zachovává integritu metod a procesů. Enroll today and join the elite professionals shaping the future of cybersecurity and intelligence. Equip yourself with the insights and tools to excel in cyber counterintelligence planning and execution.


Hlavní specifikace


Recenze produktu (0)

Kontaktujte Treastone 71

Kontaktujte Treadstone 71 ještě dnes. Zjistěte více o našich nabídkách cílené analýzy protivníka, školení kognitivní války a zpravodajské činnosti.

Kontaktujte nás ještě dnes!